Política de privacitat

1. CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic CASAS FORMACIÓ, SL amb CIF: B25539586 i domicili social situat en c / Pére Sicart, 1 CP 25720 Bellver (Girona ) és titular del lloc web www.casasformacio.cat  l'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@casasformacio.cat

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per, accés i ús dels llocs web de CASAS FORMACIÓ, SL atorga la condició d'usuari, per la que s'accepten, en navegar per la pàgina de CASAS FORMACIÓ, SL totes les condicions d'ús que s'estableixen aquí sense perjudicar la aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de CASAS FORMACIÓ, SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis o mail emesos per CASAS FORMACIÓ, SL per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per CASAS FORMACIÓ, SL contra les disposicions d'aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús del web i d'aquesta política de privacitat.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

3. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CASAS FORMACIÓ, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.

CASAS FORMACIÓ, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, CASAS FORMACIÓ, SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

CASAS FORMACIÓ, SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés al web: www.casasformacio.cat no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CASAS FORMACIÓ, SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

4. PUBLICITAT

El web: www.casasformacio.cat  podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

www.casasformacio.cat no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

5. MODIFICACIONS

CASAS FORMACIÓ, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a CASAS FORMACIÓ, SL Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de CASAS FORMACIÓ, SL

Així mateix, CASAS FORMACIÓ, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.

7. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari i CASAS FORMACIÓ, SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari i CASAS FORMACIÓ, SL els jutjats o tribunals de la localitat de GIRONA


POLITICA DE PRIVACITAT

CASAS FORMACIÓ, SL amb CIF: B25539586 i domicili social situat en c / Pére Sicart, 1 CP 25720 Bellver (Girona) és titular del lloc web www.casasformacio.cat i responsable del tractament de les dades de caràcter personal que els usuaris subministren a través d'aquest lloc web.

 CASAS FORMACIÓ, SL informa els usuaris d'aquest lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació i ús d'aquest lloc web.

La finalitat d'aquest document és informar els usuaris sobre què fem amb les seves dades personals, com es recullen, per a què s'utilitzen, els drets que els assisteixen així com tota la informació necessària establerta per la normativa vigent.

En utilitzar aquest lloc web entenem que ha llegit i comprès la informació que s'exposa en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal.

El nostre principal objectiu és tractar les dades personals d'una forma lícita, lleial i transparent.

Dades recollides, finalitat i licitud

Les dades de caràcter personal tractades són els aportats pels usuaris a través dels formularis o del mail info@casasformacio.cat  disponibles en aquest lloc web i són els mínims exigibles per a poder enviar-li informació sobre els nostres productes / serveis, poder realitzar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents, informar sobre l'estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra gestió derivada de la prestació del servei realitzat a través d'aquest lloc web.

Aquestes finalitats estan basades en principis legals de tractament de les dades recollides per la normativa vigent: per a l'execució d'un contracte o la prestació d'un servei als usuaris, per al compliment d'obligacions legals, per l'interès legítim i amb el consentiment de els usuaris.

Dades recollides per enviament de CV a través del formulari web.

En el cas que l'usuari ens enviï el seu currículum, se l'informa que les dades contingudes en el mateix, es tractaran per al procés de selecció de personal per a un lloc de treball en l'empresa, només seran tractades pel personal de RRHH.

Els currículums dels candidats no seleccionats, es podran guardar com a màxim durant sis mesos per a següents processos de selecció, un cop complert el termini, aquestes dades es destruiran.

Dades recollides per a la sol·licitud d'informació a través del formulari web o correu electrònic.

Les dades personals recollides a través del formulari web o correu electrònic per a la petició d'informació tenen com a finalitat l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas concret està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l'enviament de la informació aportada a través del formulari o correu electrònic.

Operacions que es realitzen amb les dades personals

Les dades de caràcter personal són registrats a través del web i conservats en suports electrònics controlats i supervisats pel responsable del tractament. Els suports compten amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la deguda confidencialitat en el tractament de les dades.

El personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrat, etc ... està capacitat per a això i està format i compromès amb la nostra política de protecció de dades.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal es conservaran el temps que sigui necessari per poder atendre la finalitat / finalitats per als que van ser. Per tant mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades.

En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Protecció dels menors

Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

Destinataris de les seves dades personals

Informem als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l'excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan per a la correcta prestació del servei o l'execució del contracte sigui necessari comunicar les seves dades a altres responsables com poden ser altres empreses del grup, encarregats del tractament.

Empreses i entitats i altres organitzacions a les que s'hagin contractat la prestació de serveis, com ara: hosting, serveis de màrqueting, comunicació, disseny de plataformes i serveis de la societat de la informació.

Empreses, companyies o altres organitzacions a les que ens hagi sol·licitat o acceptat que puguem compartir les seves dades personals.

Empreses o altres organitzacions relacionades amb CASAS FORMACIÓ, SL identificades en el Lloc Web: http://www.casasformacio.cat

Prestadors de serveis professionals, com advocats, procuradors, notaris, registradors o altres professionals similars.

Organismes públics, tribunals, reguladors i altres autoritats administratives, quan considerem que és necessari per complir amb una obligació legal o reguladora, o d'una altra forma per protegir-nos de reclamacions contra nosaltres o tercers, o la seguretat de les persones, així com per prevenir, o d'alguna altra forma lluitar, contra el frau o per raons de seguretat o protecció.

Per als casos en què la comunicació de dades a tercers no estigui emparada en les bases legals establertes en l'apartat anterior, la comunicació de dades a altres destinataris només es realitzarà si l'usuari ha donat el seu consentiment exprés.

CASAS FORMACIÓ, SL manté uns criteris estrictes de selecció d'encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

Exercici dels drets

D'acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la adreça postal o al correu electrònic info@casasformacio.cat

Per a l'exercici dels drets s'ha d'identificar mitjançant la presentació del seu DNI.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se al mateix correu indicat. Igualment podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es