Permisos remolcs

B+E

Es pot obtenir als 18 anys. S'ha d'estar en possesió del permis B


Autoritza a conduir:

Conjunts de vehicles acoplats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permis de la classe B i un remolc o semirremolc que tingui masa maxima autoritzada no superior a 3500Kg.

Proves a superar

· 1 Examen Teòric: Específic de moto de 20 preguntes
· 1 Examen Pràctic: Maniobres
· 1 Examen Pràctic: CirculacióB96

Per conduir un conjunt format per un vehicle tractor de la categoria B i un remolc que tingui masa maxima autoritzada superior a 750Kg, en el cas que el conjunt excedeixi de 3.500Kg, i sense superar els 4.250Kg, serà necesari superar la prova de control d'aptituts i comportaments.