Permisos motocicletes A1 i A2

PERMÍS A1

Es pot obtenir a partir dels 16 anys

Autoritza a conduir:

 • Ciclomotors de 2 o 3 rodes
 • Quadricicles lleugers (microcotxes sense carnet B)
 • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
 • Motocicletes de 125cc de cilindrada màxima i 11Kw de potència
 • Vehicles de tres rodes amb potència màxima de 15kw

Proves a superar

 • 1 Examen Teòric: Específic de moto de 20 preguntes a part de l’examen teòric del permís B

 • 1 Examen Pràctic:Maniobres

 • 1 Examen Pràctic:Circulació

 

Segons la darrera modificació de l'Anexe VII apartat A.4 del 'Reglamento General de Conductores' es va introduir el següent parraf: 'Si el aspirante realiza la prueba de control de aptitudes y comportamientos con un vehículo automático, esta circunstancia se anotará en el permiso con el código 78'

Us informem que a l'Autoescola Casas Formació us podeu treure el permís de conduir A1 amb motocicleta automàtica o amb motocicleta de canvi de marxes manual.

 

PERMÍS A2

 

Es pot obtenir als 18 anys

Autoritza a conduir:

Autoritza a conduir motocicletes, amb o sense sidecar, amb una potència màxima de 35Kw i una relació potència / massa màxima de 0,2Kw/Kg i no derivades d’un vehicle amb més del doble de la seva potència. Permet conduir tots els vehicles autoritzats pel Permís A1

Proves a superar

 • 1 Examen Teòric: Específic de moto de 20 preguntes (si no tens el Permís A1 amb dos anys d’antiguitat)
 • 1 Examen Pràctic: Maniobres (si no tens el Permís A1 amb dos anys d’antiguitat)
 • 1 Examen Pràctic: Circulació


PERMÍS A

Es pot obtenir als 20 anys i fins als 21 anys no es poden conduir tricicles d'una potència màxima superior als 15kw. I s'ha de tenir el permís A2 amb dos anys d’antiguitat.

Autoritza a conduir:

Autoritza a conduir tot tipus de motocicletes i tricicles de motor (no quadricicles).