Amaxofòbia

Conduir un vehicle pot semblar la cosa més normal del món, però no és així per a molta gent que, per una raó o una altra, no pot gaudir dels avantatges que té tant per a l'ús personal com professional.

Si bé la por és necessària quan es condueix per tal de mantenir l'atenció i evitar els riscos que comporta aquesta activitat, quan és excessiva i impedeix fer-ho, cal considerar-la un problema i com a tal cal buscar-hi una solució.

L'amaxofòbia, que és la por de conduir, afecta un 30% de la població conductora i és conseqüència de percebre el trànsit com una amenaça.

A Casas Formació tenim els professors formats en aquesta fòbia, per ajudar a superar-la i a afrontar-la.