Mercaderies perilloses


ADR


Per poder realitzar transport de mercaderies perilloses, a mes del carnet de conduir corresponent necessites una autorització específica que acrediti que el conductor te els coneixements necessaris per transportar l’anomenada càrrega: senyalització de la mercaderia, operacions de càrrega i descàrrega, actuació en cas d’accident, etc.

Per obtenir l’autorització s’ha de realitzar un curs que et prepara per superar l’examen corresponent a la Jefatura Provincial que correspon.

Un cop obtinguda s’ha de renovar cada cinc anys, realitzant un nou curs i el corresponent examen.

Hi ha quatre tipus d’autoritzacions ADR:

  • Bàsic, que permet portar qualsevol matèria perillosa excepte explosius i radioactius en vehicles no cisterna
  • Cisternes, que permet portar camions cisternes
  • Explosius, que permet portar matèries explosives
  • Radioactius, que permet portar matèries radioactives.

 A Casas Formació podrà realitzar el curs per obtenir o renovar l'ADR de Basic+Cisternes